ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ &ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) είναι ένα από τα μεγαλύτερα και από τα πιο άρτια οργανωμένα, εξοπλισμένα και στελεχωμένα ερευνητικά κέντρα της χώρας. Λειτουργεί κάτω από την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και αποτελείται από επτά Ερευνητικά Ινστιτούτα που λειτουργούν σε κομβικά σημεία της ελληνικής περιφέρειας. Το βίντεο που παρακολουθείτε είναι η προσπάθεια του ΙΤΕ και της Honeybee να αναδειχθούν οι δράσεις του εν λόγο ιδρύματος με οπτικοακουστικά μέσα.

Category: Promotional, Vimeo
0
Views
   
About The Author
-