ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο πλαίσιο ενός ευρύτερου προγράμματος θεσμικής και οργανωτικής ενδυνάμωσης της Συνομοσπονδίας (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», Υπουργείο Εργασίας, συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) σχεδίασε ένα έργο συνδικαλιστικής ενημέρωσης και επιμόρφωσης, η υλοποίηση του οποίου περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την παροχή δωρεάν επιμορφωτικών προγραμμάτων σε πέντε αυτοτελείς θεματικές ενότητες. Η όλη προσπάθεια, όπως φαίνεται και στο video που επιμελήθηκε η Honeybee, αφορά στην κάλυψη επιβεβαιωμένων εκπαιδευτικών αναγκών συνδικαλιστικών στελεχών πάνω σε σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τους αυτοαπασχολούμενους και τους εργοδότες των μικρών επιχειρήσεων.

Category: Uncategorized, Vimeo
0
Views
   
About The Author
-