ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, ιδρύθηκε το 1990 και αποτελεί τη μετεξέλιξη οικογενειακής μεταλλουργικής επιχείρησης από το 1908, σε έναν από τους μεγαλύτερους Βιομηχανικούς Ομίλους στη χώρα μας.

Σήμερα κατέχει ηγετική θέση στην Ελλάδα στους τομείς της Μεταλλουργίας & Μεταλλείων, Ενέργειας, Έργων EPC και Βιομηχανίας Οχημάτων και παράλληλα διαθέτει σημαντική διεθνή δραστηριότητα.

H Honeybee ήταν υπεύθυνη σε ότι αφορά τον σχεδιασμό και την παραγωγή ενός εταιρικού βίντεο για τον όμιλο με σκοπό την ενίσχυση της εταιρικής του ταυτότητα

Category: Corporate, Vimeo
0
Views
   
About The Author
-