Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του ΥΠ. Ανάπτυξης – ΓΓΕΤ ανάθεσε την δημιουργία και εκτέλεση ενός μοναδικού ντοκιμαντέρ στην Honeybee με θέμα την θέση της γυναίκας στους τομείς της έρευνας και της τεχνολογίας και οι δυσκολίες και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

ΠΕΡΙΚΤΙΟΝΗ – Η ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

| Uncategorized, Vimeo | 0 Comments
About The Author
-