ΤΕΧΝΗΜΩΝ – SPOT

Η “Τεχνήμων-Ενεργειακά Έργα & Ενεργειακές Υπηρεσίες” είναι μία σύγχρονη, επιτυχημένη εταιρεία η οποία αναπτύσσεται κάτω από “… τις αρχές της Ελλάδας που γέννησαν τη φιλοσοφία και τις επιστήμες, την ποίηση και τις τέχνες, την θεολογία και τον πολιτισμό, την δημοκρατία και την πόλη της ελευθερίας … δεν μπορούμε να δεχθούμε τούτη την εξαθλίωση, όταν έχουμε τόσο φυσικό πλούτο, τόσους επιχειρηματίες και τόσους επιστήμονες διεθνούς κύρους, όταν έχουμε τόσους νέους ανθρώπους που μας περιμένουν να τους δώσουμε δρόμο, δεν είναι δυνατόν να μείνουμε αδρανείς και να υποταχθούμε σε μια μοίρα καταθλιπτική και αβέβαιη…” (Κάλεσμα συνεργασίας για την παιδεία και τον πολιτισμό. Αναπληρωτή Καθ. Γ. Παύλου, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης).

Category: Commercial, Vimeo
0
Views
   
About The Author
-