ΤΕΧΝΗΜΩΝ

Η Τεχνήμων ξεκίνησε το 1992 σαν δίκτυο παροχής τεχνικών υπηρεσιών αλλά με τον καιρό αναπτύχθηκε σαν τεχνική εταιρεία καθώς και ως τεχνικό γραφείο ανελκυστήρων, παράλληλα διείσδυσε στον χώρο των φωτοβολταϊκών συστημάτων αλλά και της εξοικονόμησης ενέργειας μέσα από την ενεργειακή εργολαβία ή ενεργειακή ανακαίνιση. Η Honeybee ανέλαβε τον σχεδιασμό και την παραγωγή ενός εταιρικού βίντεο που σκοπό έχει ενίσχυση του εταιρικού της προφίλ.

Category: Corporate, Vimeo
0
Views
   
About The Author
-